„ЛИНЕР“ ООД е компания, която участва в различни сектори на строителството, затова полага особени усилия да поддържа професионални екипи и механизация, които могат да посрещнат предизвикателствата на  проектни възлагания. Наличието на собствени капиталови инвестиции и активи дава възможност на компанията да предлага на клиентите си комплексни услуги, бързи срокове и гарантирано качество.