Строителна фирма Линер

Амбициозната идея за създаването на „Строителна фирма ЛИНЕР“ ООД стартира през далечната 1992 г., като вече е с 25 годишен опит в областта на строителството. През годините компанията извоюва сериозни пазарни позиции и заслужен престиж сред клиентите, както и в средите на строително – предприемаческата колегия. Ръководството и съчетава професионалните си познания с нюх към нуждите на клиентите и безкомпромисно отношение към следване на стандартите и качеството във всяко едно негово измерение. Специализирана е в изграждането на търговско – административни, промишлени, жилищни, производствени сгради и комплекси.

Идеята на компанията е да покаже добри търговски практики, коректност към партньорите и клиентите и с готовност да отговори на всички очаквания и предизвикателства, които съвременния свят предоставя.

„ЛИНЕР“ ООД е компания, която участва в различни сектори на строителството, затова полага особени усилия да поддържа професионални екипи и механизация, които могат да посрещнат предизвикателствата на  проектни възлагания. Наличието на собствени капиталови инвестиции и активи дава възможност на компанията да предлага на клиентите си комплексни услуги, бързи срокове и гарантирано качество.

В „ЛИНЕР” ООД е подбран екип от високо квалифициран персонал, специалисти и работници. Структурата е йерархична, разпределена по компетенции. Разполага с модерна, специализирана лека и тежка механизация, притежава собствен инвентар и складова база, която обновява периодично.

Преди да започне строителството, компанията разполага с възможност да предостави на своите клиенти пакет услуги свързани с реализацията на техния проект. Той може да включва цялостната работа по проектиране, планиране и реализиране– от разработване на идеен архитектурен проект, през получаването на всички официални одобрения, до подготовката на подробна концепция за логистиката на строителната площадка.

Постоянен стремеж на компанията е да бъде максимално адаптивна към динамично променящите се условия на пазара за недвижими имоти и да предлага адекватни решения за нуждите на нейните партньори и  клиенти.

„ЛИНЕР” ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона на Камарата на строителите в българското законодателство.

Приоритети:

  • Коректност
  • Лоялност
  • Отговорност
  • Безкомпромисност

За своите 25 години успешно развитие „ЛИНЕР“ ООД има реализирани:

  • 47 жилищни сгради;
  • 240 000 кв. метра обща разгърната застроена площ;
  • 2411 броя жилища;
  • 27 търговски обекта и офиси;
  • 15 промишлени обекти.

СЕРТИФИКАТИ