MILLENNIUM

Предвижда се пететажно жилищно застрояване, с общо пет тела, със самостоятелни комуникационни ядра, както и магазин за хранителни стоки в самостоятелна сграда.

Във всяка сграда се предвиждат по 46 жилища, едното от които е предназначено за хора с увреждания и е разположено на приземния етаж. Общият брой на жилищата в комплекса е 230.

Предвидените паркоместа в свободната дворна площ са общо 135 броя, а гаражите в приземните етажи – общо 95 бр. Осигурено е 100% паркиране в рамките на УПИ.

Всички апартаменти и гаражи са продадени