Liner South Park

Строителна компания ЛИНЕР стартира най-новия си проект - жилищен комплекс, който ще се състои от две сгради близнаци, всяка от които на седем нива - едно подземно ниво с паркоместа и гаражи, партер с магазини, гаражи и жилища и пет жилищни етажи с общо 34 апартамента.

Сграда "А" - Етаж -1

Паркомясто № 6  - площ: 19,56 кв.м
Паркомясто № 7  - площ: 16,89 кв.м
Паркомясто № 8  - площ: 22,80 кв.м
Паркомясто № 9  - площ: 19,71 кв.м
Паркомясто № 10  - площ: 19,40 кв.м
Паркомясто № 11  - площ: 18,90 кв.м
Паркомясто № 12  - площ: 18,90 кв.м
Паркомясто № 13  - площ: 15,28 кв.м
Паркомясто № 14  - площ: 15,71 кв.м

Гараж № 15   - площ: 22,64 кв.м
Гараж № 16  - площ: 19,83 кв.м
Гараж № 17  - площ: 20,09 кв.м
Гараж № 18  - площ: 23,21 кв.м
Гараж № 19-20  - площ: 43,12 кв.м
Гараж № 21  - площ: 20,11 кв.м
Гараж № 22  - площ: 23,05 кв.м
Гараж № 23-24  - площ: 32,41 кв.м